Wie zijn wij


Het India Instituut te Amsterdam is actief op het gebied van de talen en culturen van India. Sinds 1989 informeert het India Instituut geïnteresseerden zo objectief mogelijk over talen, religies, filosofieën en kunstuitingen van het Indiase subcontinent.

Het India Instituut verzorgt of bemiddelt bij cursussen Indiase talen (Hindi, Urdu, Sanskriet, Bengali, Tamil, Nepali), cursussen Indiase kunst, religie en filosofie. Ook organiseert het India Instituut, of bemiddelt bij, lezingen over deze onderwerpen. Het India Instituut biedt diverse diensten (literaire en zakelijke vertalingen, leveren van foto’s, verschaffen van adviezen op het gebied van talen en cultuur van India).

Het bestuur van de Stichting India Instituut bestaat uit
dr. Dick Plukker (voorzitter)
Dick Plukker studeerde en doceerde Indiase talen, met name Hindi, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is mede-oprichter en bestuurslid van het India Instituut en schreef het eerste Nederlandstalige Leerboek Hindi (1995). In 2001 verscheen Hindi voor Starters, bedoeld voor leerlingen in het middelbaar onderwijs. Samen met Lodewijk Brunt publiceerde hij in 2006 Ik zag de stad, de eerste bundel in het Nederlands vertaalde moderne Hindi-gedichten en in 2010 Mijn lippen vroegen om een lied, een dertigtal vertaalde liedjes uit de Hindi-film.

drs. Piet Groeneweg (secretaris-penningmeester)
Piet Groeneweg studeerde Indiase talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam, hoofdvak Sanskriet. Hij is mede-oprichter en bestuurslid van het India Instituut en specialist op het gebied van de klassieke grammatica (Panini) en klassieke literatuur (Kalidasa).

drs. Ferry Erdmann (lid)
Ferry Erdmann studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de antropologie van de religie en de Tibetaans boeddhistische cultuur en samenlevingen in het Himalaya-gebied. Hij verrichtte veldwerk in Ladakh en organiseert en begeleidt reizen in de Himalaya en andere Tibetaans-culturele gebieden.

 

Het India Instituut werkt samen met vele vooraanstaande Indologen in Nederland.
Copyright © IndiaInstituut