De blauwe sjaal


Anu Singh Choudhary, De blauwe sjaal en andere verhalen. Uit het Hindi vertaald door Lodewijk Brunt en Dick Plukker. India Instituut (Amsterdam) 2020, 176 pagina’s, ISBN 978-90-801437-7-7.

Anu Singh Choudhary is documentairemaker, journalist en auteur. In de loop van 2020 wordt de door haar bewerkte Hindi-versie van de Nederlandse tv-serie Penoza uitgezonden. Ze heeft een aantal boeken gepubliceerd en wordt geprezen om haar fraaie, moderne Hindi.

SYNOPSIS

De blauwe sjaal is het titelverhaal van deze bundel korte verhalen die vanuit verschillende invalshoeken inzicht geven in het hedendaagse India. India, het land van de hechte familieverbanden, maar ook van echtscheidingen, religieuze tegenstellingen, jonge mensen die uit de dorpen naar de grote stad trekken en daar het hoofd boven water moeten houden. De schrijfster, Anu Singh Choudhary, belicht daarbij vooral het leven van Indiase vrouwen.

Het India van de stedelijke middenklasse is inmiddels een land van hypermoderne communicatiemiddelen. Maar op het platteland is veel nog onveranderd, zoals we lezen in het aangrijpende verhaal van de dienstmeid Bisesar Bo, die door haar schoonfamilie aan de landheer wordt ‘verkocht’ in ruil voor een oude motorfiets.

EEN VERHAAL LEZEN

Klik op Please do not disturb om dit verhaal te lezen.

BESTELLEN

U bestelt dit boek door € 22,54 (inclusief verzendkosten van € 3,64) over te maken op NL71 INGB 0004914314 van het India Instituut, Amsterdam, onder vermelding van de titel. Na ontvangst hiervan sturen wij u het boek zo spoedig mogelijk toe.

OVERIGE PUBLICATIES

Zie Publicaties van het India Instituut voor onze overige boeken en cahiers.

Copyright © IndiaInstituut