Urdu


Urdu is de officiële taal van Pakistan, waar het door een kleine 10% van de bevolking wordt gesproken (18 miljoen mensen op een totale bevolking 190 miljoen.) De Pakistaanse overheid propageert het gebruik van het Urdu, in het onderwijs en in de media, waardoor de het sprekersaantal van Urdu geleidelijk toeneemt. Ongeveer de helft van de bevolking spreekt Panjabi, dezelfde taal die aan de andere kant van de grens in de Indiase deelstaat Panjab wordt gesproken.

Bloemmotief (bron: www

In India is het Urdu geconcentreerd in enkele gebieden: Uttar Pradesh, vooral Delhi en Lakhnau, Bihar en Rajasthan, Andhra Pradesh, vooral Hyderabad. De meeste Urdu sprekers in India (50 miljoen) zijn moslim, maar maar lang niet alle moslims spreken Urdu.

De concentratie van het Urdu in bepaalde gebieden van India hangt rechtstreeks samen met de politieke en culturele geschiedenis van het subcontinent. In de 11e eeuw vallen moslimvolkeren (Afghanen, Perzen, Turken) India binnen. Urdu ontstaat vanaf de 12de eeuw, in eerste instantie als een communicatiemiddel tussen de mosliminvallers en de locale bevolking. Basis vormt een Hindi-dialect, Khari Boli genaamd,  dat in en om Delhi gesproken werd. Dit verklaart de nauwe verwantschap tussen Urdu en Hindi, dat op datzelfde Khari Boli terug gaat.

In de eeuwen die dan volgen zien we opkomst en ondergang van verschillende moslim-rijken in Noord-India (inclusief het toen nog niet bestaande Pakistan), en in de Deccan in Centraal-India, precies dus in die gebieden waar nu nog veel Urdu sprekers wonen. Bij de deling van het Britse Rijk in 1947 koos de Pakistaanse regering voor Urdu als officiële taal, omdat het Urdu duidelijk geassocieerd werd met de Islam, en Pakistan zich zo eens te meer van India wilde onderscheiden.

In zijn woordenschat heeft het Urdu veel woorden uit het Arabisch en het Perzisch opgenomen. Ook in proza en vooral in poëzie zijn de invloeden uit het Perzisch sterk.

Het Urdu wordt geschreven in het Nastaliq, de Perzische, cursieve variant van het Arabische schrift.

Terug naar [overzicht van overige talen.]

Copyright © IndiaInstituut